• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Customer relationship in the Russian e-commerce market

P. 92-101.

В книге

St. Petersburg: Graduate School of Management, St. Petersburg University, 2015.