• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Challengers, Responsible Stakeholders and Free Riders: Explaining Rising Powers’ Divergent Approaches to the Established International Order

В книге

Под науч. редакцией: Д. В. Суслов, М. В. Братерский, А. Крикович СПб.: Алетейя, 2016.