• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Ethics in online communication: social networking and personalization

P. 25-39.

В книге

Ethics in online communication: social networking and personalization
Под науч. редакцией: M. A. Pilgun. M.: Academia - APK & PPRO, 2013.