• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics

Vol. 18. Iss. 2. International Institute of Informatics and Cybernetics, 2020.
Главы книги
Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics