• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Rusijos istorija: nuo Riuriko iki Putino. Žmonės. Įvykiai. Datos

Monografija apima visą Rusijos istoriją – nuo seniausių laikų iki šių dienų. Autorius pasirinko gana originalų medžiagos pateikimo būdą: skyriais „datos“, „žmonės“, „įvykiai“. Skyriuje „datos“ pagrindinis dėmesys teikiamas įvykių chronologijai, skyriuje „žmonės“ vaizdžiai aprašomi istorinių asmenybių charakterio bruožai ir pristatomi jų nuopelnai, o skyriuje „įvykiai“ apmąstoma Rusijai ar net visam pasauliui svarbių istorijos lūžių reikšmė. Objektyviai nušviečiama naujoji Rusijos istorija, ypač sovietinis laikotarpis. 

The book has an original structure. Along with chronological exposition of events, it puts them into three rubrics: Personalities, Events, Dates. Each page is devoted to a certain historical event, known person or remarkable day. The work covers main directions of Russian history and presents its dynamics. 

Rusijos istorija: nuo Riuriko iki Putino. Žmonės. Įvykiai. Datos