• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Рец. на кн.: N. Coffee. The Commerce of War: Exchange and Social Order in Latin Epic. Chicago; London, 2009

Вестник древней истории. 2011. № 2. С. 206-211.