• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Deformation and fracture of crystalline tungsten and fabrication of composite STM probes

Ultramicroscopy. 2020. Vol. 218. No. 11. P. 113083.
Andrei M. Ionov, Chekmazov S. V., Usov V., Aronin Alexander S.,, Nesterova M. E., Semenov V. N., Shvetsc I. V., Bozhko S. I.