• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Effect of Pulsed Helium Ion Fluxes and Helium Plasma on the Inconel 718 Alloy

Russian Metallurgy (Metally). 2018. No. 9. P. 826-834.
Borovitskaya I. V., Gribkov V. A., Grigorovich K. V., Demin A. S., Maslyaev S. A., Morozov E. V., Pimenov V. N., Sprygin G. S., Zepelev A. B., Gusakov M. S., Logachev I. A., Bondarenko G.G., Gaidar A. I.