• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

STM and DFT Study of Chlorine Adsorption on the Ag(111)-p(4x4)-O Surface

The Journal of Physical Chemistry C. 2018. Vol. 122. No. 50. P. 28862-28867.
B.V. Andryushechkin, V.M. Shevlyuga (Шевлюга В. М., T.V. Pavlova, G.M. Zhidomirov, K.N. Eltsov.