• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Manifestation of plasmonic response in the detection of sub-terahertz radiation by graphene-based devices

Nanotechnology. 2018. Vol. 29. P. 245204.
Gayduchenko I., Fedorov G., Moskotin M., Yagodkin D., Seliverstov S., Kuntsevich A., Rybin M., Obraztsova E., Leiman V., Shur M., Otsuji T., Ryzhii V., Goltsman G.