• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

TERRORYZM JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-POLITYCZNE I PSYCHOLOGICZNE

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 2016. Т. 10. № 2. С. 29-34.

Streszczenie: W artykule terroryzm jest rozpatrywany jako socjologiczno – polityczno – psychologiczny fenomen. W kontekście uwypuklone zostały zasadnicze różnice pomiędzy terrorem i terroryzmem. Usystematyzowane zasadnicze parametry kompleksu psychiczno mentalnego terrorysty, rozważona zmiana indywidualnego zachowania jako psychologiczny mechanizm generowania konfliktów