• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Tuning of exchange by band filling in low-carrier-density magnet Eu(Gd)B6

Physica Status Solidi (B): Basic Research. 2017. Vol. 254. No. 4. P. 1600571-1-1600571-5.
Glushkov V. V., Demishev S. V., Samarin A. N., Gilmanov M. I., Semeno A. V., Bogach A. V., Dukhnenko A. V., Kuznetsov A. V., Levchenko A. V., Shitsevalova N. Y., Voronov V. V., Sluchanko N. E.