• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Macroscopic evidence for Abrikosov-type magnetic vortexes in MnSi A-phase.

Scientific Reports. 2016. Vol. 6. P. 22101-1-22101-7.
S.V.Demishev, V.V.Glushkov, Lobanova I., Sluchanko N.