• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Realization of the Nersesyan-Tsvelik model in (NO)[Cu(NO3)3]

Shutov V. V., Volkova O., Morozov I., Lapsheva E., Shinzingre P., Cépas O., Yehia M., Kataev V., Büchner B., Vasiliev A.