• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Yaˁqub och Jakobiter: Namnets syriska ursprung och dess Egyptisk-arabiska tolkningar

P. 13-23.
Translator: L. Simonsson.

In Swedish: Det är en vanlig uppfattning att ett av de viktigaste samfunden i östkristendom – jakobiterna – hänger samman med den syriske biskopen Yaˁqub Baraday, som verkade under 500-talet, och kallades ”jakobit” efter honom. Medeltida källor visar emellertid att verkligheten var mer komplicerad. Verk av egyptisk arabiska författare, både muslimska och kristna, som undersökts i den här artikeln, är speciellt intressanta på grund av en särskild teori som de lagt fram: att namnet “jakobiter” härrör från lekmannanamnet som bars av Diyosqoros, påve av Alexandria. Föreliggande studie ger en omfattande översikt om framväxten av de olika tolkningarna av termens ursprung.

In book

Yaˁqub och Jakobiter: Namnets syriska ursprung och dess Egyptisk-arabiska tolkningar
Seleznyov N., Honigmann E., Lamy T. et al. Södertälje: Nsibin, 2019.