• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Jakobiter: Vilka är de? Uppkomsten av dagens syrisk-ortodoxa kyrka. En historisk bakgrund

Södertälje: Nsibin, 2019.
Seleznyov N., Honigmann E., Lamy T., Nöldeke T., Kugener M., Pognon H., Chabot J., Cheikho L., Penn M. P., Barşom A., Šaˁbu A., Boré E., Michel F., Gandur H., Cemal H., Anschütz H., de la Perrière J., Wordsworth J., Abougit L. X., Sykes M., MacMullen R.
Translator: L. Simonsson, I. Rydberg.
Compiler: J. Beṯ-Şawoce.

I boken Jakobiter – vilka är dem? Har Jan Beṯ-Şawoce samlat många artiklar och dokument rörande den syrisk-ortodoxa kyrkans historia. Han har haft god hjälp av medarbetare som har översatt till svenska från flera främmande språk. Den första delen av boken handlar om hur benämningen Jakobiter uppstod. Trots att det aldrig varit kyrkans officiella namn har kyrkan ändå kallats den jakobitiska sedan århundraden tillbaka. Flera artiklar försöker ringa in just vilken av många möjliga Jakob som kan ha inspirerat till namnet. Ett annat avsnitt tar upp den tidiga spridningen av kyrkan, framförallt var någonstans olika kyrkomän varit aktiva, var de tidigaste klostren fanns och den syrisk kristna litteraturens blomstring under medeltiden. Den sista delen tar upp de stora inre striderna under 1700-och 1800-talet då delar av församlingen lämnade den ortodoxa kyrkan och övergick till katolicismen. Allt detta är mycket spännande och som vanligt med Jan Beṯ-Şawoces samlingsvolymer, ger boken mycket nyttiga kunskaper. David Gaunt, Professor i historia Södertörns högskola.

 

Chapters
Jakobiter: Vilka är de? Uppkomsten av dagens syrisk-ortodoxa kyrka. En historisk bakgrund