• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Влияние стейкхолдеров на развитие малого и среднего бизнеса

С. 140-158.
Чилипенок Ю. Ю., Гапонова О. С., Данилова Л. С.