• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Влияние кризиса на ситуацию с бедностью в стране

С. 201-224.

In book

Влияние кризиса на ситуацию с бедностью в стране
Горшков М. К., Аникин В. А., Бызов Л. Г. и др. М.: Весь мир, 2016.