• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Методическое пособие к учебнику «English fог Business Studies», (З-е изд., автор Ian MacKenzie)

Барановская Т. А., Ласточкина Т. И., Захарова А. В., Васильева И. Б., Гуськова Н. В., Захарова Л. А., Зайцева В. С., Кашкарова Т. П., Семенова Е. С., Колубелова В. А., Кириллова Н. В., Поспелова Т. Б., Стрелецкая И. В., Суворова Ю. А., Усова С. В., Фаттахова Л. Р., Шафоростова В. М., Шевлякова О. Н., Клепко Е. Ю.
Under the general editorship: Т. А. Барановская, Т. И. Ласточкина, А. В. Захарова
Chapters
Методическое пособие к учебнику «English fог Business Studies», (З-е изд., автор Ian MacKenzie)