• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Международная защита прав человека: учебник

М.: РУДН, 2020.
Абашидзе А., Постникова Е. В., Алисиевич Е. С.
Editor-in-chief: А. Абашидзе
Under the general editorship: А. Абашидзе
Chapters
Международная защита прав человека: учебник