• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Макроэкономика : учебник для бакалавриата и специалитета

М.: Юрайт, 2019.
Аносова А. В., Ким И. А., Серегина С. Ф., Касаткина А. А., Давыдова Е. А., Кутепова Н. И., Щукина Л. Б., Букина И. С., Пономарев А. В.
Under the general editorship: С. Ф. Серегина
Chapters
Макроэкономика : учебник для бакалавриата и специалитета