• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

NEOFILOLOGIA DLA PRZYSZŁOŚCI

Academic editor: J. F. Nosowicz.

Kluczowymi obszarami działalności Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie są: badania naukowe, kształcenie, działalność ekspercka i popularno-naukowa. Celem kierunkowym jest uzyskanie czołowej pozycji z zakresu szeroko rozumianych studiów neofilologicznych w Polsce (przede wszystkim w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), czemu służyć powinny znaczące publikacje krajowe i międzynarodowe, wystąpienia na najważniejszych konferencjach dla poszczególnych specjalizacji, udział pracowników w liczących się gremiach naukowych i uzyskiwanie nagród w konkursach naukowych. Od powstania uczelni w roku 1999 jej wydawnictwo rokrocznie publikuj słowniki, książki, monografie, materiały pokonferencyjne, podręczniki, skrypty i inne pomoce naukowo-dydaktyczne. W tę przyzwoitą liczbę wydanych pozycji naukowych wpisuje się właśnie niniejsza monografia zbiorowa Neofilologia dla przyszłości, t. 1 – pod red. Jana Franciszka Nosowicza. Mamy nadzieję, że tą książką rozpoczynamy cykl publikacji w dyskusji o szeroko rozumianym kształceniu filologiczno-lingwistycznym. Zbieramy już następne artykuły do wydania drugiego tomu tego przedsięwzięcia. Monografia jest wyrazem interdyscyplinarnych zainteresowań autorów (pracowników Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie oraz naukowców współpracujących w tej lub innej formie z naszą uczelnią. Książkę adresujemy przede wszystkim dla studentów kierunków neofilologicznych, dlatego też zamieszczone tu materiały zawierają bogatą literaturę przedmiotu z rejestru prac autorów polskich i zagranicznych.

Chapters
NEOFILOLOGIA DLA PRZYSZŁOŚCI