• A
 • A
 • A
 • ABC
 • ABC
 • ABC
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Regular version of the site
 • HSE University
 • Publications of HSE
 • Books
 • Позиция субъекта учения как психологическая система: внешние и внутренние связи / Под ред. Е.Д. Божович.

Book

Позиция субъекта учения как психологическая система: внешние и внутренние связи / Под ред. Е.Д. Божович.

Under the general editorship: Е. Д. Божович
Chapters
Позиция субъекта учения как психологическая система: внешние и внутренние связи / Под ред. Е.Д. Божович.