• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
vision user

Book

Пространственное развитие региона: теория, методология, аналитика

ПГНИУ, 2016.
Третьякова Е. А.
Under the general editorship: Е. А. Третьякова
Пространственное развитие региона: теория, методология, аналитика