• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu

Торунь: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
Under the general editorship: A. Czwołek, M. Nowak-Paralusz, T. Ambroziak, S. Gajewski

Prezentowana monografia analizuje różne aspekty procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze byłego ZSRR. Monografia prezentuje najbardziej aktualną refleksję nad problematyką przemian politycznych, gospodarczych, społeczno - kulturowych w transformujących się państwach obszaru poradzieckiego. Tom adresowany jest do socjologów , politologów, a także wszystkich zainteresowanych polityką oraz jej historycznymi i społecznymi podstawami.

Chapters
Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu