• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Экономика предприятия. Учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014.
Клочкова Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е.
Under the general editorship: Е. Н. Клочкова
Экономика предприятия. Учебник для бакалавров