• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Проблемы ценообразования на услуги водоснабжения: теоретический подход

Финансы и бизнес. 2007. № 3. С. 171-184.
Балакина Т. П., Левин М. И., Фридман А. А.