• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Андрей Анатольевич Зализняк (1935–2017)

Математическое просвещение. 2019. Т. 23. № 23. С. 36-50.

Obituary of Andrey A. Zalizniak, a great Russian linguist