• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 14
Sort:
by name
by year
Article
Мерзон Г. А. Математическое просвещение. 2017. № 21. С. 104-118.
Added: Nov 19, 2018
Article
Пиперски А. Ч. Математическое просвещение. 2019. Т. 23. № 23. С. 36-50.

Obituary of Andrey A. Zalizniak, a great Russian linguist

Added: Jun 21, 2020
Article
Берштейн М. А., Мерзон Г. А. Математическое просвещение. 2014. № 18. С. 112-141.
Added: Sep 9, 2014
Article
Горский Е. А., Гуровиц В. М., Межиров И. В. и др. Математическое просвещение. 2001. Т. 3. № 5. С. 178-191.
Added: Dec 9, 2014
Article
Шварцман О. В. Математическое просвещение. 2007. № 11. С. 127-130.
Added: Jun 4, 2010
Article
Вялый М. Н. Математическое просвещение. 2005. № 9. С. 203-206.
Added: Oct 17, 2014
Article
Хованский А. Г., Тиморин В. А. Математическое просвещение. 2010. № 14. С. 30-57.
Added: Jun 5, 2010
Article
Вялый М. Н. Математическое просвещение. 2006. № 10. С. 190-194.
Added: Oct 17, 2014
Article
Вялый М. Н. Математическое просвещение. 2005. Т. 11. № 9. С. 129-142.
Added: Oct 17, 2014
Article
Пахарев А. А., Устинов А. В., Скопенков М. Б. Математическое просвещение. 2014. Т. 18. С. 33-65.
Added: Sep 26, 2014
Article
Скопенков М, Смыкалов В., Устинов А. В. Математическое просвещение. 2012. Т. 16. С. 25-47.
Added: Sep 26, 2014
Article
Вялый М. Н., Гурвич В. Математическое просвещение. 2012. № 16. С. 75-88.
Added: Oct 18, 2014
Article
Вялый М. Н., Шварцман О. Математическое просвещение. 2009. № 13. С. 33-49.
Added: Oct 17, 2014
Article
Мерзон Г. А. Математическое просвещение. 2020. № 25. С. 110-122.
Added: Dec 13, 2019