• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Методика анализа факторов стоимости интернет-сайта средствами MS Excel

Прикладная информатика. 2014. № 3 (51). С. 119-123.
Плясова С. В., Харитонов С. В.