• A
 • A
 • A
 • ABC
 • ABC
 • ABC
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Regular version of the site
 • HSE University
 • Publications of HSE
 • Articles
 • Рецензия на книгу: Майкл Хардт, Антонио Негри. Множество: война и демократия в эпоху Империи – М.: Культурная революция, 2006.

Article

Рецензия на книгу: Майкл Хардт, Антонио Негри. Множество: война и демократия в эпоху Империи – М.: Культурная революция, 2006.