• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Задача Монжа - Канторовича: достижения, связи и перспективы.

Успехи математических наук. 2012. Т. 67. № 5. С. 3-110.
Богачев В. И., Колесников А.