• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

УНДСЭН ХУУЛИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ШИНЖ ЧАНАР: ОХY-ЫН YНДСЭН ХУУЛИЙН ШYYХИЙН ТУРШЛАГА

С. 94-106.

Нормативная природа решений органа конституционного правосудия: опыт Конституционного Суда Российской Федерации