• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Modal logic of some products of neighbourhood frames

P. 286-294.

В книге

Под науч. редакцией: T. Bolander, T. Brauner, S. Ghilardi. Iss. 9. L.: College Publications, 2012.