• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Fast Emotion Recognition Neural Network for IoT Devices

P. 1-6.
Mikhaylevskiy S., Chernyavskiy V., Pavlishen V., Romanova I., Solovyev R.