• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Effect of a healthy menstrual cycle on gamma oscillations measured with MEG

P. 35-41.
Manyukhina Viktoriya, Rostovtseva E., Kostina E., Prokofyev A., Obukhova T., Nikolaeva A., Stroganova T., Orekhova E.