• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

В книге

Vortex quantization in classical mechanics
Под науч. редакцией: P. Kuchment, E. Semenov. Vol. 734. American Mathematical Society, 2019.