• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

How to Evaluate Humorous Response Generation, Seriously?

P. 225-228.
Braslavski Pavel, Blinov V., Bolotova V., Pertsova K.