• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Literat staroruski o kościołach katolickich: próba komentarza do „Georgija metropolity kijowskiego sporu z Łaciną”

P. 78-86.

В книге

Под науч. редакцией: K. Grysińska-Jarmuła, T. Maresz. Vol. 1: Bliscy i dalecy sąsiedzi. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.