• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

В книге

Под науч. редакцией: V. Ahuja, Y. Shi, D. Khazanchi et al. Vol. 122: 5th International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2017. Elsevier, 2017.