• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Quantum fluctuations in low-dimensional superconductors

P. 292-293.
Arutyunov K., Lehtinen J. S., Rantala T.

В книге

Quantum fluctuations in low-dimensional superconductors
Под науч. редакцией: A. Bianconi. Rome: Superstripes Press, 2015.