• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Management in Practice

Nizhny Novgorod: Nizhni Novgorod University Press, 2009.
Emelyanova N. A., Povarenkina I. A.
Management in Practice