• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Strategic Thinkung in Management

Nizhny Novgorod: 2009.
Emelyanova N. A., Povarenkina I. A.
Strategic Thinkung in Management