• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Special Issue: Logical Models of Reasoning and Computation

Vol. 21 (4). Oxford University Press. Journal of Logic and Computation, 2011.
Под общей редакцией: S. Adian, L. D. Beklemishev, A. Visser.
Special Issue: Logical Models of Reasoning and Computation