• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Biomedical Clusters Worldwide: Success Factors and Best Practices

Islankina E., Kutsenko E., Filina F., Pankevich V., Popova E., Moiseeva V.
Переводчик: V. Korolev.
Под общей редакцией: L. Gokhberg, M. Yugay.
Научный редактор перевода: C. Montgomery.
Biomedical Clusters Worldwide: Success Factors and Best Practices