• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Annual Report on BRICS' National Innovation Competitiveness Development (2017)

Под общей редакцией: X. Zhao, M. Li, M. Huang, A. Sokolov.
Главы книги
Annual Report on BRICS' National Innovation Competitiveness Development (2017)