• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Electoral Integrity and Political Regimes Actors, Strategies and Consequences

L.: Routledge, 2018.
Zavadskaya M., Garnett H. A.
Под общей редакцией: M. Zavadskaya, H. A. Garnett.
Electoral Integrity and Political Regimes Actors, Strategies and Consequences