• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Intercultual relations in Asia: Migrating talents; globalising cities

Singapore: World Scientific, 2009.
Научный редактор: С. Leong, J. W. Berry.
Главы книги
Intercultual relations in Asia: Migrating talents; globalising cities