• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Cross-cultural psychology. Critical concepts in psychology. 4 volumes

L.: Routledge, 2017.
Под общей редакцией: J. W. Berry, D. Sam.
Cross-cultural psychology. Critical concepts in psychology. 4 volumes