• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Universal R-matrix for quantized (super)algebras

Communications in Mathematical Physics. 1991. Vol. 141. No. 3. P. 599-617.
Толстой В. Н., Khoroshkin S. M.